GARDENS REPRESENT THE GREATEST EXPRESSION OF CIVILISATION • ELS JARDINS REPRESENTEN L'EXPRESSIÓ MÉS GRAN DE LA CIVILITZACIÓ • LOS JARDINES REPRESENTAN LA EXPRESIÓN MÁS GRANDE DE LA CIVILIZACIÓN

jordigispertpi_gardens