RECYCLED DEATH NATURE

Gispert saves pieces of hard wood, found in the city waste skips. They are pieces of trees that come from all over the world, that the artist, in a reunification excercise assembles into panels of 100x81 centimeters.

NATURA MORTA RECICLADA

L’artista construeix aposicions de fustes naturals recuperades dels contenidors utilitzats per amontegar la runa. Les fustes seleccionades són tractades fins la fixació final en tableros de 100x81 centímetres. El treball vol provocar la reflexió al voltant de la manipul·lació de la natura.

NATURALEZA MUERTA RECICLADA

El artista construye superposiciones de maderas naturales recuperadas de los contenedores utilizados para tirar escombros. Las maderas seleccionadas son tratadas para la fijación final en tableros de 100x81 cm. El trabajo quiere provocar la reflexión acerca de la manipilación de la naturaleza.